A12-215

対応可能項目

  • ギアヘッド
  • リードピン
  • リード線
  • アース端子
A12-215
A12-215

A12-215-01

機種名 外径 長さ 印加電圧 無負荷回転数 無負荷電流 起動電流 端子間抵抗 起動トルク 最大効率 最大出力
  [mm] [mm] [V] [rpm] [mA] [mA] [Ω] [mNm] [%] [W]
A12-215-01 φ12.4 21.5 6.0 5,820 4 211 28.5 1.99 74.3 0.304

ダウンロード

A12-215-02

機種名 外径 長さ 印加電圧 無負荷回転数 無負荷電流 起動電流 端子間抵抗 起動トルク 最大効率 最大出力
  [mm] [mm] [V] [rpm] [mA] [mA] [Ω] [mNm] [%] [W]
A12-215-02 φ12.4 21.5 4.8 17,000 30 2,341 2.05 6.15 78.6 2.74

 

ダウンロード